Hem

 

Välkommen till Dalby Nova AB för information

om rasskydd i rörgrav, blomlådestativ etc.

 

1994 körde en ung släkting grävmaskin under ett av sina första uppdrag efter skolan. Av nyfikenhet gick han ner i en s.k. servisgrop, efter att rörmokarn legat där på knä över en kran som han bytt. Då gick ett ras. Med lite tur klarade han sig med bara några brutna revben. På frågan om varför man inte skyddat gropen mot ras enligt regelverket konstaterade man att det fanns igen rationell utrustning på marknaden.

 

Enligt lag och förordning skall rörgrav säkras genom spontning eller släntning. De flesta servisgropar kan i praktiken inte släntas. De ligger helt enkelt för trångt till. I min värld betyder det att man måste följa lag och säkra liv. I min värld betydde detta att någon måste ta fram utrustning med sådan rationalitet att

den blir använd i det dagliga arbetet. Vi hade resurserna, så varför inte försöka!

 

Det blev vårt företags märkligaste resa. Kommunerna äger rörnätet inkl. kran fram till fastighetsgräns och svarar för underhåll av nät och kran. Ingen chef i offentlig tjänst har något att vinna på att bryta mot lag.

Trodde vi! Alltså lätt att sälja! 290 besökta kommuner hade ingen rationell utrustning. 2015 saknar troligen fortfarande minst 250 kommuner rationell utrustning för rörgrav och vi har inte sett en gubbe i hjälm. Vi säljer rasskydd, men normalt först efter olycka och allra säkrast efter dödsolycka. Senast några efter dödsolycka 2014 i Kävlinge. Allt vackert tal om arbetarskydd verkar i varje fall inte gälla den kommunala sektorn.

 

Behovet finns och vi har utrustning för både stora och små jobb. Vi vet också att arbetarskydd kräver systematik. Bästa väg är troligen att chefen för rörgraven en gång för alla löser sitt uppdrag genom att teckna avtal med grävare, som skriftligt ges uppdraget att gräva och att sätta skydd. Chefen finns normalt inte på plats för att besluta, när skyddet behövs och skall sättas och kommunen, som normalt hyr in grävaren, har inget transportsystem för eget rasskydd. Systematiskt arbetarskydd i rörgrav betyder för arbetarskyddsmedveten kommun troligen: Hyr in grävare inkl. rasskydd och dokumentera skriftligt uppdraget att säkra rörgrav.

 

Vi gör inte längre uppsökande, aktiv reklam. Det är trots de vackra orden från den politiska sektorn och ansvariga myndigheter olyckorna som dikterar efterfrågan! Vi finns där, när behovet anmäler sig! Läs mera om rasskydd på anslutande sidor!

 

Stativ för blomlåda typ balkonglåda.

 

2013 efterlyste min hustru med gröna fingrar ett sätt att hantera odlingslådor av typen balkonglåda på ett vettigt sätt. Svaret blev ett stativ för två lådor, ett blomlådestativ. Nu är det testat med gott resultat under två år och kanske finns det en marknad nu när närodling, ekoodling och stadsodling är ledord. Se alltså anslutande sida om blomlådestativ för balkonglådor från t.ex. Hammarplast.

 

Varan kan du köpa direkt från oss via postförskott. Om du frågar efter den i trädgårdshandeln kommer den snart att finnas där.

 

Dalby Nova AB

Ejdervägen 12, 247 63 Veberöd, 0704 451737

webmaster@dalbynova.se