Manual Rasskydd

Att använda rasskydd

 

1. För alla anläggningsarbeten gäller att det skall finnas en arbetsmiljöplan tillgänglig för en var med vägledning för säkerhetsarbetet. Eftersom grunden för allt säkerhetsarbete är fasta rutiner, så bör naturligtvis alltid erforderliga rasskydd finnas på plats, så snart någon skall ner i en rörgrav. En rationell chef ser då till att av arbetsmiljöplanen framgår hur rasskydd skall transporteras till arbetsplatsen och hur detta skall hanteras. Den enklaste och säkraste vägen för en kommunal chef är att hyra grävare inkl. rasskydd och se till att uppdraget skriftligt definierar sättande av rörgrav innan någon, vanligen en kommunanställd, går ner i rörgraven, servisgropen eller vad det nu kan vara. Den kommunala chefen har normalt ingen extra transportfunktion för att hantera rasskydd och framför allt, chefen finns nästan aldrig på plats för att leda rasskyddsarbetet när detta krävs. I servisgrop krävs det normalt alltid skydd!

 

Samma gäller naturligtvis för varje chef för företag som sysslar med markarbeten eller rörgravar!

 

2. Grävmaskinisten har de maskinella resurserna att hantera rasskydd till och från och på arbetsplatsen.

Av arbetsmiljöplanen bör framgå att maskinisten delegerats uppdrag att sätta rasskydd innan någon går ner i rörgrav. Det bör inte finnas mer än två alternativ, regelrätt släntning eller särskild spontning med rasskydd av något slag. Har maskinisten fritagits uppdraget att sätta rasskydd på grund av att någon beordrat regelrätt släntning bör detta skriftligt kunna dokumenteras.

 

3. För att hantera rasskydd från Dalby Nova AB bör grävmaskinen vara utrustad med regelrätt lyftkrok på skopfästet och på plats bör finnas en stege så att någon kan hjälpa till att ansluta kättinglyft. Arbetsledningen definierar arbetsplatsen och uppdraget. Maskinisten gräver lämpligen minst 20 cm bredare utrymme än skyddet ställts in för. Beroende på hur han bedömer arbetets rasrisk gräver han färdigt eller sätter ner rasskydet för att gräva vidare i detta. Det viktiga är att skyddet är på plats innan någon person får gå ner i gropen. I princip bryr sig lagstiftaren inte om ras, så länge någon inte finns i rörgraven. Det betyder att även i en löpande rörgrav är t.ex. Dalby Mini tillfyllest, så länge detta sätts så att det skyddar den i rörgraven aktiva personen.

 

4. Vid all hantering av rasskydd gäller att personal ej får gå under hängande last.

 

5. I lera bör man med det stora skyddet alltid lösa upp dödpunktslåset, så att rasskyddet faller inåt nertill vid lyft så att rasrisk minskar genom att sidorna släpper från jorden.

 

6. I löpande rörgrav med konstant rasrisk arbetar man lämpligen med två rasskydd av den stora typen som växelvis lyfts över varandra mot grävmaskinen.

 

7. Vi arbete i morän bör man vid nyttjande av Dalby Mini "skrota" sidorna med avseende på stenar för att

undvika infallande stenar och därmed benskador. Ras kan emellertid aldrig gå så snabbt att man inte hinner undan.

 

8. Vid arbete med Dalby Mini i t.ex. kvicksand eller vid läckor med blöta massor kan man sticka ner t.ex. formluckor utanför pelarna, där detta behövs.

 

9. Glöm inte att hjälm är normal eller föreskriven huvudbonad på alla byggplatser och i synnerhet i rörgrav, där grävskopor kan vifta med last över huvudet på mannen i rörgraven.