Rasskydd Dalby

 

Rasskydd System Dalby

Svenskt pat. 9403884-1

 

Ett helt nytt koncept för rasskydd! Sätt ner och lyft upp! Ingen grävsläde att dra och inga tvärstag i arbetsnivå.

För rationellt och säkert arbete i rörgrav i såväl nyproduktion som för reparation!

I ditt ansvar som arbetsledare ligger en obligatorisk skriftlig anvisning, arbetsmiljöplan, för skyddsarbetet på aktuell arbetsplats!

Nu behöver du i princip bara skriva: Använd rasskydd System Dalby enligt manual!

 

Transporteras lämpligen ut på lastbil i

helt eller demonterat skick

Rasskydd system Dalby sätts rakt ner och lyfts rakt upp istället för att dras fram. Via en dödpunktslåsning kan du fälla samman skyddet något nertill för att det skall lossna från jord för att inte utlösa ras vid lyft. Sidornas nederdel kan vara tät eller ersättas av en del med bara pelare, ett tillbehör, avsticksgrind kallad, för att gränsla t.ex tvärgående rör nere i gropen. På bilderna visas längst upp på sidan en 50 cm hög sidodel som är ett tilbehör att använda när man är nere på stora djup.

 

Den smarta lösningen är att den som ansvarar för grävjobb, t.ex. kommuner som hyr in grävare hyr in grävare och rasskydd med uppdrag att ansvara för användning av rasskydd, eftersom hanteringen kräver både en transportorganisation och hanteringsutrustning och lyftkapacitet. Det kostar mycket att gräva med slänt och det är ofta inte möjligt att tillämpa slänt. Då är rasskydd System Dalby den rationella och säkra lösningen. I löpande rörgravar använder man lämpligen 2 rasskydd som grävmaskinen efterhand lyfter över varandra mot sig i takt med att arbetet fortskrider.

 

Se sida Tekniska data. Tillverkning sker endast på köporder. Ta därför direkt kontakt med oss på

 

Dalby Nova AB

Ejdervägen 12, 247 63 Veberöd, 0704 451737

webmaster@dalbynova.se

På arbetsplatsen tar grävmaskinen över hanteringen av rasskyddet. Rörgraven säkras genom att rasskyddet sätts ner innan någon person går ner.

 

Inne i rasskyddet arbetar både grävskopa och rörarbetare helt fritt från tvärstag etc.

Om du ersätter den nedersta

delen med en avsticksgrind

kan du gränsla t.ex. rör tvärs

stamledningen.