Rasskydd Dalby Mini

 

Rasskydd Dalby Mini

 

Dalby Mini kreerar en helt ny teknik för rasskydd, ett rasskydd utan täta sidor. Det har tillkommit för att i synnerhet ge ett lätt och rationellt rasskydd för servisgropen. Den är normalt så trångt till på grund av trafik, tomtgränser etc. att den aldrig kan släntas. Då krävs enligt lag någon form av skydd. Ansvariga har ändå inte verkat för rasskydd med motivet att man kan inte sätta ner rasskydd p.g.a. av kabel och rör i mark. Nu finns inte längre detta försvar.

 

Att byta servis är det absolut vanligaste rörgravsjobbet. Eftersom kommunen normalt äger stamnätet fram till och med kran vid fastighetsgräns är kommunernas teknikavelningar de normala entreprenörerna i servisgropar. Oftast hyr kommunen in grävaren. Märkligt nog, så hyr man inte in rasskyddet och sättande av rasskyddet samtidigt. Det betyder att kommunen måste hålla sig med ett eget transportsystem för transport av rasskydd, vilket gör att rasskyddsarbetet uppenbarligen kommer i efterhand. Vi uppskattar att minst 250 kommuner år 2015 fortfarande arbetar skyddslöst, d.v.s. lagstridigt i rörgrav. Helt obegripligt!t

 

Dalby Mini är konstruerat utan traditionella, täta sidor, eftersom ansvarigas första försvar för att arbeta utan rasskydd normalt varit att marken är så full av rör och nu kablar att rasskydd inte kan användas. Därför har Dalby Mini sidor av vertikala pelare med 40 cm avstånd som kan gränsla de flesta hinder i mark. Det finns därför knappast längre någon som kan arbeta skyddslöst genom att skylla på att det inte finns användbar utrustning.

 

Bilden visar något som inte skall kunna förekomma. Där står en

man utan hjälm och gräver i en servisgrop som är ca

1,5 x 2 meter i dagen och ca 2,5 meter djup. Gropen är grävd

i en gång grävd och återfylld mark. Ingen kan beräkna rasrisken.

Enligt Arbetsmiljölag och tillhörande förordning skall gropen

spontas på något sätt.

 

På gropkanten finns uppgrävda massor som belastar kanten.

Där skymtar traktorn nära gropkanten och medhjälparen,

traktorföraren, står i träskor på gropkanten. Skulle det gå ett ras

kan han sannolikt inte ingripa annat än med traktorskopan.

Trafik passerade med någon enstaka meters avstånd. Vibrationer från trafik hade kunnat utlösa ett ras.

 

Hade det gått ett ras hade mannen i gropen sannolikt inte klarat sig. Män är s.k. bukandare som inte tål att stå i ras upp till bröstet så länge. De kvävs helt enkelt. På arbetsplatsen fanns naturligtvis ingen chef som ledde arbetet och löpande bedömde risk. Likväl hade han suttit i rätten om mannen i gropen skadats eller dött.

 

Bilden är ett praktexempel på lagbrott som kunnat förhindras med Dalby Mini i systematiskt bruk.

 

Dalby Mini har som synes pelare i ett tresidigt ramverk som lyfts och

sänks med tillhörande fyrparts kättingredskap. Med rasskydet på plats

kan grävmaskinen fortsätta att arbeta genom den öppna sidan. Tvär-

måttet varieras med teleskoparmar. De inre pelarna på tvärsidan kan

tas bort för gränsling av rör. De yttre pelarna på långsidorna kan tas

bort för att korta skyddet om platsen att gräva på är trång.

 

Eftersom lagen kräver att gropen är skyddad runt arbetare i mark kan

Dalby Mini med fördel användas även i löpande rörgrav eller andra

markarbeten.

 

  1. Höjd ex. kättingredskap: 2 m
  2. Längd: 1,6 - 2 m
  3. Bredd 1,1 - 2 ,2 m med ordinarie teleskoparmar
  4. Vikt ca 560 kg
  5. Svenskt mönster nr 010740, CE-märkt

 

Tillverkning sker bara mot köporder.

 

För pris etc. kontakta lämpligen

 

Dalby Nova AB, Ejdervägen 12, 247 63 Veberöd, 0704 451737 eller

webmaster@dalbynova.se