Tekniska data System Dalby

Rasskyddet tillverkas i längderna 2,1, 2,6 och 3,1 meter och bestäms av valda sidodetaljers längd.

 

Rasskyddets invändiga bredd kan med ordinarie teleskoparmar varieras från 1,28 till 1,67 m. Med extra

teleskopiska förlängningsarmar (tillbehör) kan invändig bredd ökas till 2,5 m.

Rasskyddets inre frigångshöjd är ca 2,4 m, vilket ger grävmaskinen i princip fri tillgång till arbete inom

rasskyddets hela inre längd. För nivellering av rör etc kan tvärkonstruktionen användas som underlag för

lättare lyft.

 

Vikten varierar med utrustning i området 1,3 - 1,7 ton.

 

Som tillbehör kan förutom förlängningsarmar levereras en förhöjningsgrind på 0,5 m och s.k.

avsticksgrind nertill för gränsling av tvärgående rör.

 

Rasskyddets tvärkonstruktion verkar i låst läge med ett dödpunktslås som gör nedsatt rasskydd styvt. Vid

lyft kan skyddet låsas upp med en extra länk i kedjeredskapet för att skyddet skall smalna nertill och

därmed lossna från omgivande mark. Skyddet utlöser då inte gärna ras när det lyfts upp Samtliga

sidodelar är var för sig löstagbara.

 

Rasskyddet levereras i delar som fogas med bultar med hårnålssprintar. Rasskyddet levereras blästrat

och enskikts rostskyddsmålat.

 

Rasskyddet är konstruktivt beräknat med utgångspunkt från jordar med densitet max 2,5 ton/m3

Som jämförelse kan nämnas att torvjord ligger i området 1,0 och morän ligger i området 2,1 - 2,4 ton/m3.

Rätt till ändringar förbehålles.

 

Tvärsnitt

Sidovy